GEDICHTEN
 
 
 
 
Gedichten
Het Aramese “ONZEVADER”.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,
Ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig jouw rijk van eenheid nu,
dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.


2009-11-10


Luister naar mij

alsjeblieft
door naar me te kijken
mij zien bewegen
en zelf stil te staan

Kan je me horen
zonder eerst je eigen ding te doen
kan je me ontvangen
zonder oordelen of angst

Dan kan ik vervolgens jou zien
door naar je beweging te luisteren
te voelen waar je bent
en je stilte te horen

Dan zal onze dans kunnen samen komen
omdat ik de ruimte heb gekregen
mezelf te zijn
en ik jou heb kunnen zien
 
Kom dans met me
laat de stroom ons bewegen
zoals de liefde ons leeft2009-08-02 open up festival


We waren samen 

In een grote kring

De vlaggen wapperen in de wind

Met jou wens en die van mij


Liefde, vertrouwen en verbinding

Zoveel zielen, zoveel licht

Kinderen blij en dichtbij

Dansen op de klanken van je stem


Aarde… moeder aarde

Zoveel zorg en aandacht

Voor alles wat we nodig hebben

Regen voor de dorst


Samen muziek maken en zingen

Bewogen door de passie van je stem

Dansen vanuit mijn hart

Bewogen door de geesten van de wind


Een plek om jezelf te vinden 

En de ander te kunnen zien

Ruimte om te blijven praten 

Of voor een zoen


Een feest om het leven samen te vieren

Af te wassen en de groente te snijden in de zon

Met blote voeten door de modder

Thee en taarten bij het vuur


Open gegaan, weer een beetje meer

Voor onze kracht van binnen

Die schitterende diamant

Omarmend het verdriet van verwarring


Samen gaan we verder

Gesteund door elkaar 

De herinnering is altijd nabij

Open up, je leeft verder in ons hart


2009


Wanneer ze ontmoeten

In het donker of het licht

Het is als de hemel

Die haar omgeeft


Stil in de liefde

Brengt ze alles naar binnen

Het centrum in haar

In verbinding met jou


In de dagen groeit iets

Heel langzaam en stil 

Voelt ze de kracht 

Het verlangen en 

misschien ook de hechting ontstaan


Gedachten komen en gaan 

Ze doet of doet niets 

Aandacht ...


Er is geen verhaal

dat dacht ze alleen maar

er is alleen maar zijn

samen zijn

verbinden… loslaten

geven en ontvangen


Drijven op golven,

levens stromen door haar

zoals door jou


Gezegend... is de vreugde

om de liefde te delen

van dit moment2009 7 april 


Donker en licht

Verdriet en vreugde

Angst en vertrouwen

Strijd en vrede

Vorm en vormloos

Dood en leven

Vrij in zijn


Spring mijn vriend

In het vibrerende hart van ons wezen


Spring in gewone dingen van het leven

Het veld van oneindige vervulling


Spring in het aanwezig zijn 

Zodat verleden en toekomst je niet meer verscheuren


Spring in de eenvoud van het leven

Waar vrijheid leeft


Spring in het verlangen van je hart

Zonder iets of iemand buiten te sluiten


Spring in de zee van je gevoelens en gedachten

Wetende dat alles liefde is


Spring in de handelingen van het doen

Zonder een enkel doel te willen bereiken


Spring in de wereld van verbinding 

Die je elke dag laat zien wat intimiteit is


Spring in dankbaarheid 

Die je de genade schenk om dit alles te kunnen zien


2008-08-09


Als ik me voeten op de aarde zet

In stille verwondering

Dan is het een weg van devotie


Devotie en overgave aan jou

De adem van mijn leven

Het licht in mijn hart


Devotie en overgave 

Aan alle handelingen 

Die komen en gaan


Devotie aan jou

Die mijn lichaam bewaakt

En mijn spreken leidt


Devotie aan jou

Die mijn hart doet openen

volgens het ritme van de zee


Devotie aan jou

De ruimte waar alles zich ontvouwt

Zoals de roos zich opent naar de zon


Devotie en overgave

Van mijn denken en mijn zijn

Want alleen jij bent echt


Devotie en overgave

Van verdriet en vreugde

in het eeuwige moment


2009-03-23 

Kan je werkelijk nog bij me zijn?
Om naar me te luisteren
Om mijn liefde te ontvangen 
Kan je mij werkelijk nog horen?
Voorbij de woorden die ooit zijn gezegd
Voorbij de tijd die we niet meer samen zijn geweest 

In diepe dankbaarheid kniel ik voor je neer
Om mijn hart opnieuw de kans te geven
Om van je te mogen houden 

In diepe dankbaarheid buig ik voor je ziel
Voor alles wat je voor me bent geweest
En alles wat je hebt gelaten

Vol vertrouwen kan ik je aanschouwen
Volmaakt zoals je bent
Hebben we elkaar ontmoet
Om onszelf te leren kennen 
Onze diepe schoonheid
Onze goedheid

En het meest van de al
De diepe liefde die in ons leeft 
Want zonder de liefde hebben we niets
Kunnen we niets meer zijn voor onszelf
Of voor elkaar 

Dank je dat ik je opnieuw heb mogen ontmoeten
In jou ogen, je geduldige hart,
En je vriendelijke stem 
Zodat het verleden weer mag helen
En mijn liefde nog meer mag stromen

                    ******

Sept 2008 

Teach me to love, for without love
I have nothing to give
Teach me to feel the love even for those
Who so carelessly step over my feelings
Who are merciless for my fears 
Who are not able to see my small steps
Of trust and growing confidence
Who do not hear the singing of my soul
Or feel the warmth of my heart

Please Lord.. teach me to love
Those who seem to be full of despair
Who have not the courage yet to face
And who are not aware of their strength
To turn around their lives
 

God, teach me to love
Those who stop asking
For they cannot hear your voice
Because their hearts are full of pain
Those who feel that there
Is nothing out there
That will accept them as they are

God, teach me to love
To be simple in my way of living
To be humble before the glory of your presence
To be generous with your light and understanding
To be gratefull for the path that clears my mind

Please God teach me to love myself
Like you do all your children
So I can be an instrument of your peace

             ******

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigd.
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voorden bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen in sommigen van ons;
Die is in iedereen.
En als we ons licht laten stralen , geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Marianne Williamson

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

De zeven kleuren

Een Oosterse wijze leermeester ging eens met 7 leerlingen een ochtendwandeling maken terwijl de dauw nog over het land lag.
Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was.

Bij een grote dauwdruppel liet de Oude Meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had.

Rood” zei de eerste, oranje zei de tweede, geel” zei de
derde. De vierde zei blauw, nee indigo zei de vijfde,
de zesde zei groen en de zevende zei violet.
Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze er
allen zeker van waren ontstond er bijna ruzie.
Toen liet de oude Meester hun enige keren van plaats
wisselen en heel langzaam drong het tot hen door dat
zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen,
toch allemaal de waarheid hadden gesproken.
Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de oude
Meester hun weer hun oorspronkelijke plaats
innemen. Maar omdat in die tijd de zon weer
gedraaid was, kaatsten nu weer andere kleuren terug
vanaf de grote dauwdruppel.

En de grote Meester sprak:
hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u zo-even een deel van het licht hebt gevonden en
dat voor de volle waarheid aanzag.

Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg
bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen
deel van het licht waarnemen..
En de grote Meester sprak:
hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u zo-even een
deel van het licht hebt gevonden en dat voor de volle waarheid aanzag.

U heeft alle waarheden nodig,want allen tezamen vormen zij het werkelijke spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid.
Tot gij zelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kunt waarnemen, zal ieder
afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien.

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts
het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij
dat er andere meningen zijn.
Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien,
hebt gij uw medemens als medeleerling nodig
om de volle waarheid te leren kennen.

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

ZES FOUTEN VAN DE MENS

1 De drogreden dat het vertrappen van anderen persoonlijk gewin oplevert. Vaak voelen we ons belangrijker als we fouten in de ander ontdekken. Op twee manier kun je een hoog gebouw krijgen: anderen met de grond gelijk maken of werken aan je eigen gebouw.

2 De neiging om zich zorgen te maken over dingen die niet veranderd of bijgesteld kunnen worden. Het heeft geen zin om je zorgen te maken over dingen waar je geen controle over hebt. Je hebt Gods zaken, andermans zaken en je eigen zaken. Wanneer je wel controle heb dan heeft het ook geen zin om je zorgen te maken.


3 Volhouden dat iets onmogelijk is omdat we het niet gedaan krijgen. Omdat wij het niet kunnen voelen, zien of maken bestaat het niet. Het is een neiging tot pessimisme met het excuus realistisch te zijn. 2000 jaar geleden hadden ze ook niet gedacht aan de auto, vliegtuig, computer, email, stromend water, enz. Niemand weet eigenlijk genoeg om en pessimist te kunnen zijn.


4 Weigeren om onbenullige voorkeuren terzijde te schuiven. Te veel ondergeschikte dingen spelen nog steeds een hoofdrol in dit leven. Veel energie stoppen we in: wat anderen van ons denken, kleine zorgen over ons uiterlijk, familieruzietjes of onenigheid met collega’s en gesprekken vol loze en oppervlakkige onderwerpen.


5 De ontwikkeling en bijschaving van de geest te verwaarlozen, en niet de gewoonte te ontwikkelen om te lezen en te studeren. Door verder te groeien en te lezen verrijk je je leven. Het wordt intenser.


6 Proberen anderen over te halen om volgens onze normen te geloven en te leven. En daarnaast ook het eigen verzet als een ander zijn levensinzichten geeft. Het gaat erom dat we ons meer concentreren op ons eigen leven dan op het leven van de ander.


Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)


De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.


Stil zijn!

De stilte van jezelf kan oorverdovend zijn
De stilte in je te vinden, ver weg van alle pijn

De stilte van het water met onmetelijke kracht
omspoeld je hele wezen tot in het diepste van de nacht

De stilte van de aarde op een berg of in een bos
voel je daar maar klein en laat je alles los

De stilte van de bomen het wonderlijke van de natuur
geeft wijsheid en mededogen tot in het laatste uur

De stilte van de lucht op vleugels meegenomen
brengt je in extase tot in je allermooiste dromen

De stilte van het licht zal je altijd fel omringen
en zal uiteindelijk het aardse naar een 2de plan verdringen

Gina

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Anyway People are often unreasonable,
Illogical and self-centered.
Forgive them anyway.

If you are kind,
People may accuse You of selfish motives;
Be kind anyway.

If you are successful,
You will win some false friends And some true enemies;
Succeed anyway.

If you are honest and frank,
People may cheat you;
Be honest and frank anyway.

What you spend years building,
Someone could destroy overnight;
Build anyway.

If you find serenity and happiness,
They may be jealous;
Be happy anyway.

The good you do today,
People will often forget tomorrow;
Do good anyway.

Give the world the best you have,
And it may never be enough;
Give the world the best you have anyway.

You see, in the final analysis,
It is between you and God;
It never was between you and them anyway.
Mother Teresa

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads/test.png” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Moge je altijd een Engel aan je zijde hebben

Moge je altijd een Engel aan je zijde hebben
Moge je altijd een engel aan je zijde hebben
Die over je waakt bij alles wat je doet
Die je helpt te blijven geloven in gelukkiger dagen
Die wegen voor je wensen en dromen vindt om je naar mooie plaatsen te leiden
Die je hoop geeft zo zeker als de zon
Die je de kracht van innerlijke rust geeft als je gids
Moge je altijd liefde, troost en moed ondervinden
En: moge je altijd een engel aan je zijde hebben

Moge je altijd een engel aan je zijde hebben
Iemand die je opvangt als je valt
Die je dromen aanmoedigt
Die je blijdschap inspireert
Die je bij de hand pakt en door alles heen helpt
In al onze dagen zijn onze levens in verandering
Zowel tranen als blijdschap kruisen ons pad
Moge langs de wegen die je begaat, de afstanden duizend maal liefdevoller zijn dan eenzaam
Moge zij je gaven schenken die nooit en nimmer ophouden: een prachtig iemand om van te houden en een goede vriend op wie je kunt vertrouwen Moge je na elke storm een regenboog zien
Moge je hoop koesteren om je te warmen
En: moge je altijd een engel aan je zijde vinden
bron onbekend

De afbeelding “http://www.mediumschap.com/uploads</div>
                <div class= 
 
 
Confusion is the doorway
 
to a new understanding.
 
R. Bandler