STICHTING OAHSPE
 
 
 Elke zondag van 12.00 tot 13.00 uur komen we bijeen voor stilte, inspiratie en trance en wordt een stukje uit Oahspe voorgelezen. 
s' Middags of donderdag is er een groep die intensiever de Oahspe met elkaar bespreekt. Iedereen is welkom elke zondag, het is een open cirkel.

Voor meer info: Familie Bessem, tel: 070-3280710

Waalsdorperweg 161, Den Haag.


De afbeelding �http://www.mediumschap.com/uploads/RIMG0029.JPG� kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.


Voor vragen over Oahspe of het bestellen daarvan mail: willemijn@ mediumschap.com 
Het boek Oahspe is 30 euro plus 6,95 verzendkosten.http://www.mediumschap.com/uploads/NATURE01010124.jpg

Bekijk hier het artikel over het boek Oahspe geschreven door Willemijn.http://www.mediumschap.com/uploads/FLOWERS0122.jpg
   
kk

Stichting Oahspe


Voor vragen over de volledige Nederlandse vertaling van Oahspe, 1100 bladzijde (30 euro) of het bestellen daarvan mail: willemijn@mediumschap.com
of bel: 0629250063
Het boek Oahspe is 30 euro plus 6,95 verzendkosten.


De wekelijkse tranceboodschappen die we opnemen tijdens de zondag bijeenkomsten zijn vanaf nu ook te beluisteren. Klik hier.


Filosofie Oahspe Stichting 'There is a God in every soul' De spiritueel gerichte mens is ervan overtuigd dat elke individuele ziel een avontuurlijke reis door de eeuwigheid maakt, op zoek naar de ervaring van de volmaakte eenheid met de alles omvattende liefdevolle bron van energie (de schepper, God, Allah etc.).


Ons aardse leven is slechts een tussenstation waar je belangrijke lessen leert om je vooruit te helpen. Het universum keert geen enkel mens/ziel de rug toe. Als iedere ziel van meet af aan zijn eigen verlichte pad volgt zou er veel meer harmonie zijn. Men hoeft maar om zich heen te kijken om te zien dat vele zielen onwetend en verdwaasd ronddolen en soms juist weglopen van het licht. Waarom dat zo is blijft gissen. Misschien omdat vaak juist vanuit de diepste duisternis iemands zoektocht naar het verlichte pad begint (nood leert bidden).

Het pad naar het licht begint met het diepe besef dat het er niet om gaat wat iemand onderweg meemaakt, maar om hoe iemand er mee omgaat. Simpel is dat niet, vooral niet in het begin. De zoektocht loopt langs verleidingen, uitdagingen, beproevingen, tijdelijke terugval of stilstand, gevoelens van emotionele dieptepunten zoals angst, wanhoop en eenzaamheid. Maar de zoektocht naar het verlichte pad geeft je wel ieder keer meer inzicht waarin je opluchting, universele hoogtepunten, liefde, hoop en vrolijkheid ervaart. De grootste verrassing is dat je ervaart dat je van gene zijde hulp krijgt. Entiteiten, gidsen, overleden verwanten steunen je waar mogelijk.

Ze laten het je voelen en zullen het je tonen als je open staat voor hun manier van communiceren, bijvoorbeeld via mediums maar ook rechtstreeks in dromen, inspiratie en andere tekens. Als je eenmaal ervaren hebt dat je op zielsniveau in feite nooit alleen bent, verandert je leven ingrijpend en weet je dat je op de goede weg bent. Het pad blijft vol verleidingen en elke nieuwe situatie vraagt een nieuwe overweging en de keuze die je maakt is van cruciaal belang voor je eigen ontwikkeling.

Wie behoefte heeft aan spirituele coaching of meer inzicht wenst in zijn of haar persoonlijke situatie, vindt binnen de Stichting Oahspe tal van mogelijkheden. Email: info@mediumschap.com

Het Boek Oahspe Oahspe is een dik boekwerk in de categorie heilige boeken
van ruim 1000 pagina's dat in 1882 in New York voor het eerst verscheen. Het bevat tal van openbaringen van de Schepper met de doelstelling mensen en lagere entiteiten kennis te verschaffen en ze te verlossen uit de duisternis (onwetendheid en onkunde). De gegevens werden rechtstreeks vanuit de geesteswereld ontvangen en opgetekend door de tandarts John Ballou Newbrough te Boston in de periode 1870 tot 1880. In 1986 kreeg de heer Bessem via een medium nadrukkelijk de opdracht het boek te vertalen vanuit het Engels in het Nederlands. Hij gaf gehoor aan dit ongebruikelijke verzoek en in december 1996 verscheen de Nederlandse uitgave van Oahspe. Het uitbrengen van het boek is aanleiding geweest voor de oprichting van de Stichting Oahspe. De familie en een aantal bij de stichting betrokken geestverwanten zijn zich sindsdien steeds meer in spiritualiteit gaan verdiepen. Zij volgen naast tal van verschillende alternatieve healing of coaching methoden, intensieve mediumtraining aan het Arthur Findlay College in Stansted, Engeland: www.arthurfindlaycollege.org

In 1995 is de Stichting door Judith Seaman toen presidente van the Spiritual National Union in Engeland, aangesteld als aanspreekpunt voor informatie en onderwijs wat betreft de SNU en mediumschap in Nederland. De Stichting is sinds 2009 officieel erkend door de SNU.

De met de Stichting Oahspe verbonden mediums, therapeuten en spirituele helpers streven de volgende doelstellingen na:
  1. het zoeken en vinden van het licht in zichzelf en in een ieder die hun pad kruist, vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor alles wat leeft.
  2. het uitdragen en uitwisselen van spirituele kennis ter stimulering van een bewust, diepgaand en oprecht geestelijk leven via o.a. workshops en meditatiekringen.
  3. het helpen onderscheiden van behoeften en gedachten van het ego en die van de universele liefdevolle geest en het stimuleren van eigen studie.
  4. het begeleiden van mensen tijdens de ontwikkeling van hun spirituele gaven, het aangeven hoe mensen met hun gevoeligheid kunnen omgaan en dit in hun dagelijkse leven prettig kunnen integreren en dit in dienst kunnen stellen van het welzijn van de mens en zijn omgeving.
  5. het samen zoeken naar oorzaken en inzichten voor mensen die lijden onder geestelijke, emotionele en lichamelijke problemen tijdens gesprekken via kennisoverdracht en oefeningen.